THÔNG BÁO DANH SÁCH NHÀ THẦU DỰ THẦU CÓ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT ĐẠT YÊU...
Ban QLDA quy hoạch, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên tổ chức lễ mở thầu gói thầu:...
Ban quản lý tiểu dự án HTKT sử dụng vốn PPTAF chuẩn bị Chương trình Đô...
Ban quản lý tiểu dự án HTKT sử dụng vốn PPTAF-Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên...
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu DB-04 mua sắm trang thiết...
THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH...
Lễ Khởi động "Chương trình phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả...
Giới thiệu Giới thiệu chung  |  Ban Giám đốc  |  Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ tổ chức của Sở Xây Dựng Điện Biên
Cán bộ phòng ban
Lịch sử hình thành và các thời kỳ phát triển của ngành xây dựng tỉnh Điện...
Ban giám đốc Sở
Chức năng nhiệm vụ Sở Xây dựng
Phát triển đô thị Đô thị Miền núi
Ban quản lý tiểu dự án HTKT sử dụng vốn PPTAF chuẩn bị Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ tổ chức lễ mở gói thầu DB-02
Ban quản lý tiểu dự án HTKT sử dụng vốn PPTAF-Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên phê duyệt danh sách ngắn gói thầu DB-02: Tư vấn điều tra khảo sát, lập dự án đầy tư xây dựng công trình, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán , lập hồ sơ mời thầu và báo cáo đánh giá
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu DB-04 mua sắm trang thiết...
Tin tức và sự kiện
THÔNG BÁO DANH SÁCH NHÀ THẦU DỰ THẦU CÓ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT ĐẠT YÊU CẦU VÀ THỜI GIAN MỞ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.
Ban QLDA quy hoạch, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên tổ chức lễ mở thầu gói thầu: Tư vấn lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH...
Lễ Khởi động "Chương trình phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả...
Phát triển đô thị thành phố Điện Biên Phủ "Tiềm năng - Cơ hội và Thách...
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 09/02/2012...
Lựa chọn thầu gói thầu DB-01: Tư vấn xây dựng văn kiện chương trình; khảo...
Đô thị Miền núi
Ban quản lý tiểu dự án HTKT sử dụng vốn PPTAF chuẩn bị Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ tổ chức lễ mở gói thầu DB-02
Ban quản lý tiểu dự án HTKT sử dụng vốn PPTAF-Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên phê duyệt danh sách ngắn gói thầu DB-02: Tư vấn điều tra khảo sát, lập dự án đầy tư xây dựng công trình, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán , lập hồ sơ mời thầu và báo cáo đánh giá
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu DB-04 mua sắm trang thiết...
Hệ thống văn bản
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên 2014 lần 11 19-11-2014 Download
2 Hướng dẫn số 956/HD-SXD ngày 12/11/2014 Hướng dẫn Về việc xét đề nghị khen thưởng năm 2014, đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2015 và xét tặng kỷ niệm chương " vì sự nghiệp ngành Xây dựng" 12-11-2014 Download
3 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên lần 10 15-09-2014 Download
4 Tải file Tài liệu Lớp tập huấn Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu tổ chức tại Điện Biên ngày 12/9/2014 14-09-2014 Download
5 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên lần 9 04-09-2014 Download
Biểu mẫu báo cáo thông kê
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Đề cương báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 58/QĐ-UND ngày 09/2/2012 của UBND tỉnh Điện Biên 17-07-2014 Download
2 MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC 25-06-2014 Download
3 Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ định giá Bất động sản 25-06-2014 Download
4 Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản 25-06-2014 Download
5 Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp ban hành kèm theo QĐ1121/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 15-09-2008 Download
Hệ thống văn bản »» Thông báo Hướng dẫn Sở Xây dựng
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên 2014 lần 11 19-11-2014 Download
2 Hướng dẫn số 956/HD-SXD ngày 12/11/2014 Hướng dẫn Về việc xét đề nghị khen thưởng năm 2014, đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2015 và xét tặng kỷ niệm chương " vì sự nghiệp ngành Xây dựng" 12-11-2014 Download
3 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên lần 10 15-09-2014 Download
4 Tải file Tài liệu Lớp tập huấn Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu tổ chức tại Điện Biên ngày 12/9/2014 14-09-2014 Download
5 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên lần 9 04-09-2014 Download
Giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá »» VLXD năm 2014 Tỉnh Điện Biên
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 20-11-2014 Download
2 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 11-11-2014 Download
3 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 17-09-2014 Download
4 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 26-08-2014 Download
5 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2014 04-08-2014 Download
CỔNG THÀNH PHẦN
Vật liệu xây dựng
Thanh tra xây dựng
Hạ tầng kỹ thuật Đô thị
Phát triển đô thị
Nhà ở và thị trường BĐS
Pháp luật xây dựng
Chất lượng công trình Xây dựng
Quy hoạch - Kiến trúc
Kinh tế Xây dựng
Hoạt động xây dựng
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014
Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên 2014 lần 11
Hướng dẫn số 956/HD-SXD ngày 12/11/2014 Hướng dẫn Về việc xét đề nghị khen thưởng năm 2014, đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2015 và xét tặng kỷ niệm chương " vì sự nghiệp ngành Xây dựng"
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014
UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt nội dung và kế hoạch đấu thầu tiểu dự hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đô thị miên núi phía Bắc - TP Điện Biên Phủ
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014
Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên lần 10
Tải file Tài liệu Lớp tập huấn Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu tổ chức tại Điện Biên ngày 12/9/2014
Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên lần 9
Hướng dẫn số 690/HD-SXD ngày 03/9/2014 Hướng dẫn Điều kiện khởi công, an toàn lao động trong thi công xây dựng, quy trình xử lý sự cố công trình và công tác lưu trữ hồ sơ dự án xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics